Foto#1 Vera Hermanova Věra Heřmanová studovala hru na varhany v Brně a Paříži. Ve svém rodném městě úspěšně absolvovala konzervatoř a Hudební fakultu Janáčkovy akademie múzických umění; v Paříži završila své studium u jednoho z největších varhanních virtuózů XX. století Gastona Litaize získáním Premier Prix à l'Unanimité na Conservatoire National de Saint-Maur. Od ukončení studia ve Francii se věnuje koncertní činnosti jako svému povolání. Své odborné vzdělání dále prohloubila účastí na mezinárodních interpretačních kursech pod vedením špičkových evropských varhaníků ( Piet Kee, Ewald Kooiman, Guy Bovet, Lionel Rogg ). Francouzská studia ji předurčila k orientaci na francouzskou varhanní hudbu všech stylových období; věnuje se však výrazně i varhanní tvorbě českých autorů, zvláště soudobých. Řadu děl z této oblasti premiérovala (Petr Eben, Sylvie Bodorová, Jan Jirásek...), mnohokrát uvedla na prestižních pódiích doma i v zahraničí a nahrála (Klement Slavický, Vladimír Werner, Miloslav Kabeláč, Zdeněk Pololáník...). Některá z nich byla napsána přímo pro ni a jsou jí věnována.

Postgraduální studium muzikologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně ukončila doktorátem jako žákyně univ. prof. PhDr. Rudolfa Pečmana, DrSc. (disertační práce Vyústění novodobé francouzské varhanní tvorby-Olivier Messiaen, dědic francouzské varhanní tradice, Brno 1997).

Výrazné koncertní úspěchy v mnoha evropských zemích (Francie, Rakousko, Holandsko, Německo, Itálie, Švýcarsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Velká Británie) přinesly umělkyni nejen pozvání na četné renomované mezinárodní hudební festivaly (opakovaně Pražské jaro, Concentus moraviae, Mezinárodní varhanní festival Olomouc, Mezinárodní varhanní festival v bazilice sv. Jakuba v Praze atd., dlouhá řada významných festivalů v zahraničí), nýbrž jí i poměrně záhy otevřely cestu do rozhlasových a gramofonových nahrávacích studií. Četné nahrávky české a francouzské varhanní hudby všech stylových období najdeme na třinácti nosičích vydaných firmami Supraphon, Bonton, Panton a BMG Ariola, i v českém a zahraničním rozhlase a televizi. Její dvě CD se soudobou a starou českou varhanní tvorbou, nahranou na historických nástrojích získala cenu Českého hudebního fondu. Velký ohlas sklidila její supraphonská nahrávka s koncerty pro varhany a orchestr F. X. Brixiho, pořízená na dobových nástrojích. Pro své nahrávací projekty si pravidelné vybírá atraktivní nástroje, např. české barokní varhany a velké varhany slavné katedrály Notre-Dame ve francouzském Chartres; je doposud jediným českým varhaníkem, který na tamních proslulých varhanách pořídil CD (Supraphon).

Umělkyně se vedle koncertní a nahrávací činnosti věnuje v menším rozsahu i činnosti pedagogické na soukromé umělecké škole Studio Amadeus Brno (1994) se zaměřením na klávesové nástroje, kterou založila a řídí. Řadu let působila externě na brněnské JAMU; v letech 2004-2008 jako pedagog hlavního oboru hra na varhany.

Následují informace od sponzora této stránky: