1 Česká varhanice Věra Heřmanová, která již má za sebou významnou uměleckou kariéru s koncerty po velké části Evropy se v katedrále v Odense představila bohatým a rozmanitým programem, uvedeným Preludiem a fugou e moll Nicolause Bruhnse, skladbou, kterou zahrála s pohyblivostí v preludiu a jasnou artikulací ve fuze. Podání Bachova vroucího chorálu "Ich ruf' zu Dir" bylo z nejkrásnějších, které jsem kdy slyšel... ...byla to perla vkusné registrace a blahodárného klidu... ...Bachova Fantazie a fuga g moll: velká fanatzie proudila s pompézní zvučností... ...fuga se vyznačovala jistotou rytmu, zřetelnou artikulací a pružným pnutím. Věra Heřmanová tu ukázala Bacha v provedení, které si vynutilo respekt... ...Přednesená díla vyžadují velké varhany a velkého varhaníka - obě podmínky byly splněny. Avis, ODENSE, Dánsko
2 V závěru potom přesvědčivě excelovala Věra Heřmanová výběrem z díla francouzských barokních i soudobých mistrů (Couperin, Daquin, Dupré, Messiaen), v němž uplatnila nejen příznačnou vždy přizpůsobenou barvitost (opravdu vzorné rejstříkování), ale i smysl pro správné frázování a odstínění dynamiky. Její plastická hra zaujme muzikálností a měla i včera strhující účinky. Brněnský večerník, BRNO
3 Fantastický varhanní koncert... ...ať hrála starou či nejnovější hudbu, přednesla ji vždy s naprostou jistotou a precizností, jež působila ještě neuvěřitelněji, uvážíme-li, že Věra Heřmanová hrála na Markussenových varhanách mariehojského chrámu poprvé... Mydtyjylland Avis, SILKEBORG, Dánsko
4 Jarní varhanní cyklus u sv. Jakuba v Praze... ...ve výborné formě hrála na závěrečném koncertě Věra Heřmanová. Vkusnou barvitou registrací a plynulou výstavbou zdůraznila klasickou vyváženost Mozartovy Fantazie f moll... ...dramatičnost do krajnosti vystupňovala ve fresce Ecce homo K. Slavického... ...odlehčeně a brilantně zazněl Daquinův Noël č.10... ...strhující finále Dieu parmi nous tvořilo opravdu efektní tečku celého cyklu. Hudební rozhledy, PRAHA
5 Vrcholný výkon... ...v Olomouci skončil v těchto dnech renomovaný mezinárodní varhanní festival... ...na úctyhodné pětimanuálové varhany s více než stovkou rejstříků a několika tisíci píšťal si zahráli varhaníci z pěti zemí... ...Věra Heřmanová, která rok od roku umělecky roste, uzavřela festival vrcholným výkonem, výkonem zralým a posluchačsky nesmírně působivým. Nezapomněla předvést dostatečně svou techniku, dnes už srovnatelnou s velkými světovými varhaníky, ale především nabídla umění mocného výrazu, jehož přirozenost spojená s vytvářením hudebního napětí nemá nic společného s okázalostí, nebo prázdnou virtuozitou a proto dokáže maximálně strhnout... Svobodné Slovo, BRNO
6 ...v druhé polovině konceru, věnované dvacátému století podala varhanice skvělý výkon... ...Oslnivou virtuozitou naplněná Toccata a fuga f moll B. A. Wiedermanna a zvláště slavné Preludium a fuga g moll Marcela Dupré byly šťastně doplněny Chorální fantasií soudobého českého skladatele Petra Ebena... ...dílem velkého skladatele, jemuž posloužila interpretace ve všech ohledech příkladná. Le Dauphiné, GRENOBLE
7 ...v Daquinových variacích ukázala svůj temperament, když tuto jednoduchou a okouzlující hudbu provedla s elegantním pointováním. Také Marcela Duprého jsme vyslechli s opravdovým potěšením, lehké preludium znělo z pozitivu jako zurčící voda a nádhernou fugu s rytmicky vypjatým tématem dovedla umělkyně k ohromujícímu vyvrcholení. Messiaenovo "Dieu parmi nous" zaznělo jako extaticky jásavý chvalozpěv - nádherné zakončení skvělého varhanního koncertu. Amager Avis, KODAŇ, Dánsko
8 Varhanice Věra Heřmanová v "Christuskirche": smělost a brilance na manuálech... ...po líbezné interpretaci Segera a Kuchaře... ...strhla virtuózním podáním oslňující Wiedermannovy Toccaty a Messiaenovou "Transports de joie" z cyklu Nanebevstoupení... Westdeutsche Zeitung, MÖNCHENGLADBACH, Německo
9 ...k Flentropovým varhanám usedla vysoce talentovaná varhanice Věra Heřmanová z Brna... ...školení u Gastona Litaize (Paříž) bylo přirozeně zřetelně znát... ...vysoká virtuozita v Trois pieces pour grand orgue Jehana Alaina a Toccatě a fuze f moll B. A. Wiedermanna přesvědčila... Gelders Dagblad, WAGENINGEN, Holandsko
10 Věra Heřmanová z Československa vystoupila v rámci mezinárodních koncertů v kostele sv. Petra a Pavla. Její hra byla, obrazně řečeno, povznesena nad každou kritiku. profesor K. L., varhaník v kostele Panny Marie v Lübecku mi jednou řekl: "Dobrý varhaník musí mít čtyři pravé ruce". Věra Heřmanová je má. Holsteiner Zeitung, Německo
11 Slyšet tuto vysoce vzdělanou a schopnou varhanici u historických varhan lindelseského kostela byl velmi vzácný hudební zážitek. Měli jsme možnost slyšet, kolik dokáže poměrně malý nástroj, usedne-li za něj mistr... Fyns Amts Avis, LINDELSE, Dánsko
12 Věra Heřmanová je virtuózní typ a podle toho také vypadal program... ...skvěle rejstříkováno a hráno se samozřejmostí a přesvědčením, které zažijeme málokdy. Velký večer... Fyns Amts Avis, SVENDBORD, Dánsko
13 Brilantní přednes.
Pro restaurované historické varhany v Langenhornu (Busch-Paschen 1760/1986) umělkyně nabídla průřez českou varhanní tvorbou 18. století. Interpretka přesvědčila brilantní hrou a smyslem pro barevné využití zvukových možností nástroje...
HM, LANGENHORN, Německo
14 ...velmi temperamentní varhanice... ...hrála pro vysoce zainteresované a vděčné publikum. Po starých českých mistrech... ...hrála Věra Heřmanová nesmírně působivě skladbu Ecce homo Klementa Slavického... ...Fascinující bylo dílo Jana Jiráska Ad unum... ...Fantazie d moll... ...Miloslava Kabeláče, majestátní i tragická byla Heřmanovou přednesena se strhující virtuozitou... Gelders Dagblad, Holandsko
15 Pontem video se jmenuje Koncert pro varhany, smyčce a bicí Sylvie Bodorové. Autorka vybavila dílo vynikající zvukovou představivostí... ...sólový part suverénně a sugestivně realizovala Věra Heřmanová Hudební rozhledy, PRAHA
16 Věra Heřmanová na "Varhanním létě" v Lüneburgu.
...na varhanách v kostele sv. Jana svým neobyčejným programem přesvědčila... ...sestavila totiž svůj program výlučně z děl své české vlasti od baroka až po současnost. Posluchačsky cenný večer neznámých velikánů... ...Nejzajímavější skladbou večera bylo dílo Ad unum Jana Jiráska (nar.1955)... ...napsané pro Věru Heřmanovou...
Niedersächsisches Tageblatt, LÜNEBERG, Německo
17 Výrazným obohacením večera bylo vystoupení Věry Heřmanové, která patří k současné špičce českých interpretů hudby pro královský nástroj. Pro její hru byla i tentokrát charakteristická nejen naprostá technická suverenita, stylová a zároveň objevná registrace, ale i neobyčejná schopnost dramatické gradace díla, která se projevila zejména v naprosto odpovídajícím podání Ebenových Muttationes, ale neméně i v rámci přísného a vznešeného J. S. Bacha. Svobodné Slovo, BRNO
18 Na letošním sedmém mezinárodním festivalu Talentinum v plejádě výborných výkonů... ...varhanice Věra Heřmanová okouzlila svým pojetím Poulencova Koncertu g moll pro varhany, smyčce a tympány. Lidová demokracie, BRNO
19 Fiharmonická nedělní matiné pokračovala třetím abonentním koncertem, na němž vystoupila jako sólistka dnes už renomovaná brněnská koncertní varhanice Věra Heřmanová s řadou mezinárodních úspěchů, soutěžních vítězství a bohatou koncertní činností... ...spoluúčinkovala brněnská filharmonie pod taktovkou Leoše Svárovského... ...v koncertu G dur F. X. Brixiho umělkyně vyzvedla všechny přednosti této úsměvné a srdečné hudby... ...interpretačním těžištěm se stal český blok... ...dal umělkyní příležitost plně rozvinout celé summum nástrojové techniky a dokázat, že v ní roste další osobnost českého varhanního umění... Rovnost, BRNO
20 Věra Heřmanová... ...potvrdila opět v tomto večeru své interpretační kvality. Vládne suverénní technikou, zjevně dobře rozumí skladbě a dovede nalézt pro jednotlivé plochy odpovídající zvukové vyjádření... ...Věra Heřmanová je nespornou uměleckou osobností, interpretující na stejně vysoké úrovni díla klasické varhanní literatury i soudobou tvorbu. Rovnost, BRNO
21 ...ze znamenité a přesvědčivé hry Věry Heřmanové jsme se mohli opravdu těšit... ...Tento večer se starou i moderní hudbou skvěle podanou a znamenitě rejstříkovanou se stal událostí, na kterou se nezapomíná... Fyns Amts Avis, SVENDBORG, Dánsko
22 ...trumpetista André Bernard si nemohl pro svůj koncert přát lepší partnerku, než Věru Heřmanovou. Umělkyně dokázala téměř nemožné a vyrovnala se dokonale nejen s Bernardovými tempy, ale i s jeho hudebním výrazem, takže jejich souhra vyzněla vzácně jednotným dojmem. Věra Heřmanová dále přednesla sólové skladby francouzských skladatelů. Její provedení Franckova Chorálu a moll doslova vzalo posluchačům dech... ...podobně by se dalo psát i o ukázkách z díla Jehana Alaina. Svobodné Slovo, BRNO
23 Slavnostní inaugurační koncert na nových velkých varhanách hamburské firmy Rudolf von Beckerath ve zcela zaplněném kostele Martina Luthera v Emden byl svěřen české umělkyni Věře Heřmanové... ...Věra Heřmanová se představila jako varhanice, která muzicíruje s maximální koncentrací, podpořenou dokonalým technickým zvládnutím nástroje. Se strhujícím napětím přednesla mnohostranný a obsahově bohatý program... ...Celý velký kostel byl naplněn touto nádhernou hudbou. Je to těžké popsat, něco takového se musí slyšet. Ostfriesen Zeitung - Emder Zeitung, Německo
24 Pro třetí koncert festivalového varhanního cyklu byly vybrány největší pražské varhany, které se nacházejí ve Smetanově síni Obecního domu. Za hrací pult tentokrát zasedla Věra Heřmanová, v jejíž mnohostranné interpretační aktivitě dominuje francouzská pozdně romantická a novodobá tvorba, což určilo i dramaturgii pojednávaného koncertu... ...Chce se říci, že v Messiaenovi Heřmanová obsáhla vše, co na koncertě postupně proběhlo a ještě mnoho navíc. Důvěrnou znalostí zvoleného repertoáru, brilantní virtuozitou a vynalézavým uplatněním agogiky sólistka jednoznačně umocnila přesvědčivé vyznění varhanního triptychu. Hudební rozhledy, Pražské jaro 2003
Následují informace od sponzora této stránky: